top of page
tHUIS
DeDDDD_tHuis_Liggend_4602b (1)-min.jpg

De dansvoorstelling ‘tHUIS’ geeft je een kijkje in de mogelijke werelden die zich achter de vier, ogenschijnlijk veilige, muren van een huis kunnen afspelen. Wat is een thuis? Wat als je dat niet hebt? Wanneer voelt iets als een thuis? Wie laat je toe

in je huis? Wat als je blij bent waar je bent maar ook je thuis mist? De voorstelling speelt daarmee in op vluchtelingenstromen, de huidige oorlogen, het bouwen aan je eigen grenzen en onveilige thuissituaties. Herkenbare situaties worden vormgegeven in dans en beweging. Daarmee wil de voorstelling aanzetten tot reflectie over ieders (t)huis en hoe dit in de evolutie van de mensheid ontstond. We gebruiken de persoonlijke verhalen van onze dansers die van over de hele wereld naar Den Haag afreizen om samen een dans(t)huis te creëren. Bij boeking van de voorstelling ‘tHUIS’ wordt er in een 2 uur durend programma een voor- en nagesprek met de dansers aangeboden en een workshop.

Praktisch

Bij boeking van de voorstelling ‘tHUIS’ wordt er in een twee uur durend programma een voor- en nagesprek aangeboden en een workshop. In deze workshop gaan de leerlingen zelf aan de slag met alle elementen uit de voorstelling.  

Duur van de activiteit 120 minuten

Min. aantal leerlingen per activiteit 40

Max. aantal leerlingen per activiteit 90

Speelvlak Gymlokaal 7L x 10B x 3H

Verduistering Niet nodig
Opbouwtijd 120 minuten

Leeftijd: groep 4-8 (po) en klas 1-2 (vo)

 

Te boeken voor: oktober en november 2024 (9,5 euro/lln)

De Lesmap (binnenkort)

Praktisch

Kom jij met jouw klas kijken naar tHUIS, doorloop je de workshop en de lesmap? Dan voldoe je aan onderstaande kerndoelen:

 

  • Kerndoel 54:De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

  • Kerndoel 55:De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

 

Deze vertalen wij naar onderstaande doelen uit de leerlijn dans van de SLO (groep 5-8):

  • De leerling kan zich openstellen voor (semi) professionele voorstellingen in binnen- en buitenschoolse situaties. Hij ontleent dansinspiratie voor zijn danspresentatie aan het kijken naar dans uit zijn eigen cultuur en uit andere culturen.

  • De leerling kan met anderen een (beschouwings)gesprek voeren over een dansvoorstelling en er verschillende betekenissen aan geven met behulp van de danselementen ruimte, tijd en kracht. Hij kan dit als inspiratiebron gebruiken voor een eigen danspresentatie.

  • De leerling kan onderzoek doen naar de zeggingskracht van dans binnen de context van het onderwerp/thema. Hij kan met dansbewegingen, gevoelens, ervaringen, situaties en gebeurtenissen uitdrukken.

  • De leerling kan een reeks van eenvoudige bewegingen/danspassen onthouden en daarbij rekening houden met de maat, de sfeer en de frasering van de muziek. Hij kan daarbij muziek vertalen naar beweging en dans.

  • De leerling kan een relatie leggen tussen zijn eigen betekenisgeving en die van professionals en benoemen dat mensen verschillende meningen over dans hebben. Hij accepteert en respecteert meningen, ideeën en gevoelens van anderen over dans, danscultuur en danstrends.

 

bottom of page