top of page

De Dutch Summer Dance Course 2023

Reglement en huisregels

Cursusindeling en selectie
De selectie en cursusindeling van de cursisten geschiedt door de artistieke
leiding van DeDSDC. Deze indeling geschiedt, in eerste instantie, op basis van
het ingezonden CV en dansfoto, en, in tweede instantie, tijdens aanvang van
DeDSDC. De artistieke directie is gerechtigd om deelnemers naar een andere
cursus over te plaatsen.


Deelname
De deelnemer is verplicht actief deel te nemen aan alle lessen die onderdeel zijn
van de cursus waar hij of zij voor is ingedeeld. Wanneer bepaalde activiteiten
schadelijk zijn voor de deelnemer i.v.m. blessures of ander letsel dan kan de
cursist in overleg met de artistieke directie besluiten af te zien van deelname.
Op het moment dat de deelnemer start aan DeDSDC is hij/zij in vorm en beseft
hij/zij dat DeDSDC een zomercursus is waarbij er niveauverschillen kunnen zijn
binnen een cursusgroep.


Annulering en restitutie
Annuleren kan alleen schriftelijk, per email naar dsdc@ddddd.nu.
Voor annuleringen en restitutie hanteren wij de volgende regels:


1. Bij annulering voor 24 juni 2023 is volledige restitutie van het cursusgeld
mogelijk exclusief de administratiekosten.
2. Bij annulering tussen 24 juni en 24 juli 2023 is 50% restitutie van het
cursusgeld mogelijk exclusief de administratiekosten.
3. Bij annulering na 24 juli 2023 wordt het betaalde cursusgeld niet
geretourneerd.*
* Uitzonderingen kunnen worden gemaakt als de cursist in het bezit is van een
doktersverklaring waarin deelname aan DeDSDC niet mogelijk wordt
verklaard.


Ziektekosten- en aansprakelijkheidsverzekering
Alle deelnemers van DeDSDC zijn verplicht een eigen en dekkende
ziektekosten-en aansprakelijkheidsverzekering te hebben.
Aansprakelijkheid
Deelname aan DeDSDC geschiedt geheel op vrijwillige basis en is voor eigen
risico van de cursist. De organisatie van DeDSDC is in geen geval aansprakelijk
voor opgelopen blessures of letsel en/of verlies en diefstal van, en schade aan
bezittingen opgetreden tijdens DeDSDC.


Blessures en/of letsel
De organisatie van DeDSDC is in geen geval aansprakelijk voor het ontstaan
van blessures of enig letsel opgelopen tijdens DeDSDC. Van iedere deelnemer
wordt verwacht dat de artistieke directie van DeDSDC, en, in gezamenlijk
overleg ook de docenten, op de hoogte worden gesteld van eventuele fysieke
beperkingen en/of blessures van de cursist. Eventuele kosten voor behandeling
van blessures of letsel opgelopen tijdens DeDSDC zijn te allen tijde voor
rekening van de cursist zelf.


Huisregels
Alle deelnemers dienen zich aan de huisregels te houden. Te weten:


1. De lessen worden in passende danskleding gevolgd.
2. Er wordt met respect omgegaan met de faciliteiten; de studio’s, theaterzaal,
kleedkamers en foyer worden schoon en netjes gehouden.
3. Niet met je schoenen op de stoelen in de zaal of in de studio, evt. wel met
sokken.
4. Eten en drinken anders dan water is niet toegestaan in de studio’s en
theaterzaal. In de kleedkamer en de foyer van het Korzo Theater kan
gegeten/gedronken worden. De keuken op de 1e etage is alleen toegankelijk
voor stafleden.
5. Wij adviseren geen dure en/of kwetsbare spullen mee te nemen naar de
cursuslocatie. Zo voorkom je verlies of schade.


Publiciteit
Tijdens DeDSDC worden foto’s en filmopnamen gemaakt. Een deel hiervan
wordt gebruikt voor publicitaire doeleinden.
Heb je een probleem of vraag? Neem contact op met de staf, zij kunnen je
verder helpen.

bottom of page