top of page

De Dutch Summer Dance Course 2021

Reglement en huisregels

Cursusindeling en selectie

De selectie en cursusindeling van de cursisten geschiedt door de artistieke leiding van DeDSDC. Deze indeling geschiedt, in eerste instantie, op basis van het ingezonden CV en dansfoto, en, in tweede instantie, tijdens aanvang van DeDSDC. De artistieke directie is gerechtigd om deelnemers naar een andere cursus over te plaatsen.

 

Deelname

De deelnemer is verplicht actief deel te nemen aan alle lessen die onderdeel zijn van de cursus waar hij of zij voor is ingedeeld. Wanneer bepaalde activiteiten schadelijk zijn voor de deelnemer i.v.m. blessures of ander letsel dan kan de cursist in overleg met de artistieke directie besluiten af te zien van deelname. Op het moment dat de deelnemer start aan DeDSDC is hij/zij in vorm en beseft hij/zij dat DeDSDC een zomercursus is waarbij er niveauverschillen kunnen zijn binnen een cursusgroep.

 

Annulering en restitutie

Annuleren kan alleen schriftelijk, per email naar dsdc@ddddd.nu.Voor annuleringen en restitutie hanteren wij de volgende regels:

1. Bij annulering voor 2 juli 2021is volledige restitutie van het cursusgeld mogelijk.

2. Bij annulering tussen 2 juli en 2 augustus 2021is 80% restitutie van het cursusgeld mogelijk.

3. Bij annulering na 2 augustus 2021 wordt het betaalde cursusgeld niet geretourneerd, tenzij de cursist in het bezit is van een doktersverklaring waarin deelname aan DeDSDC niet mogelijk wordt verklaard.

Het laten plaatsvinden van deze cursus is afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM. Wij houden deze in de gaten en zullen binnen deze regels zoeken naar de mogelijkheden. Mochten wij in de zomerperiode moeten besluiten de DeDSDC te annuleren, ontvangt u volledige restitutie van het cursusgeld.

Ziektekosten- en aansprakelijkheidsverzekering

Alle deelnemers van DeDSDC zijn verplicht een eigen en dekkende ziektekosten-en aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

 

Aansprakelijkheid

Deelname aan DeDSDC geschiedt geheel op vrijwillige basis en is voor eigen risico van de cursist. De organisatie van DeDSDC is in geen geval aansprakelijk voor opgelopen blessures of letsel en/of verlies en diefstal van, en schade aan bezittingen opgetreden tijdens DeDSDC.

 

Blessures en/of letsel

De organisatie van DeDSDC is in geen geval aansprakelijk voor het ontstaan van blessures of enig letsel opgelopen tijdens DeDSDC. Van iedere deelnemer wordt verwacht dat de artistieke directie van DeDSDC, en, in gezamenlijk overleg ook de docenten, op de hoogte worden gesteld van eventuele fysieke beperkingen en/of blessures van de cursist.Eventuele kosten voor behandeling van blessures of letsel opgelopen tijdens DeDSDC zijn te allen tijde voor rekening van de cursist zelf.

 

Huisregels

Alle deelnemers dienen zich aan de huisregels te houden. Te weten:

1. De lessen worden in passende danskleding gevolgd.

2. Er wordt met respect omgegaan met de faciliteiten; de studio’s, theaterzaal, kleedkamers en green room worden schoon en netjes gehouden.

3. Niet met je schoenen op de stoelen in de zaal of in de studio, evt. wel met sokken.

4. Eten en drinken anders dan water is niet toegestaan inde studio’s en theaterzaal. In de kleedkamer en de foyer van het Korzo Theater kan gegeten/gedronken worden. De keuken op de 1e etage is alleen toegankelijk voor stafleden.

5. Wij adviseren geen dure en/of kwetsbare spullen mee te nemen naar de cursuslocatie. Zo voorkom je verlies of schade.

 

Publiciteit

Tijdens DeDSDC worden foto’s en filmopnamen gemaakt. Een deel hiervan wordt gebruikt voor publicitaire doeleinden.Heb je een probleem of vraag? Neem contact op met de staf, zij kunnen je verder helpen.

bottom of page